02-04-2018 10:40:44

"Нова Українська Школа"

Відповідно до Концепції «Нова Українська Школа» та з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов в середній школі для викладачів методики навчання англійської мови та студентів-магістрів спеціальності «Середня освіта (англійська мова)» і «Філологія (англійська мова)» кафедри англійської мови 26 березня 2018 року   розпочато низку семнарів-практик з реалізації ключових нововведень щодо імплементації завдань нового Державного стандарту початкової освіти відповідно до напрямів державної політики у галузі освіти та іноземних мов зокрема.

У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової Української Школи». На семнірі-практикумі  була розглянута загальна мета шкільної освіти, розкрито сутність компетентнісного підходу і роль предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження інтегрованих змістовних ліній, які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання;  спрогнозовано портрет випускника основної школи.

Жваве обговорення викликав зміст навчання, який забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. Після закінчення 9-го класу учні загальноосвітнього навчального закладу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня А2+, учні спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови – рівня В1, а ті, хто оволодіває другою іноземною мовою, – рівня А2. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

На кафедрі англійської мови планується проведення ще двох семінарів-практик для викладачів і студентів, на які будуть запрошені вчителі шкіл.

 

ЧНУ © 2015