23-04-2018 13:19:14

Семінар

Світоглядним і прагматичним напрямом розвитку сучасного суспільства є активізація міжкультурної комунікації у всіх сферах діяльності, що є неможливим без підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі навчання іноземних мов (Безвін Ю. Г., 2018). Відповідно тенденції розвитку вітчизняної освіти вимагають підвищення уваги до процесу навчання майбутніх вчителів / викладачів іноземних мов. Особливої актуальності в контексті концепції «Нової української школи» набуває потреба навчити майбутніх вчителів іноземних мов використовувати сучасні підходи, принципи, методи, технології у їх майбутній професійній діяльності.

 

На тлі викладеного логічною видається активізація уваги до практичних розробок, фрагментів уроків з мовної і мовленнєвої компетентностей. Упродовж другого семестру зі студентами кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства проводяться семінарські заняття з дисципліни «Методика навчання мови і літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» (викладач: проф. Лабінська Б. І.) в тандемі з Ляшенко Світланою Іванівною, вчителем-методистом, Відмінником освіти України, вчителем німецької мови Чернівецького ліцею №1, заступником директора Буковинської Малої академії наук учнівської молоді.

Представляючи фрагменти уроків з німецької мови для початкової, середньої і старшої школи, студенти мали можливість не лише дискутувати і оцінювати один одного, але і почути думку практикуючого вчителя. Світлана Іванівна провела й кілька майстер-класів, демонструючи свою педагогічну майстерність і великий досвід роботи вчителем німецької мови. Така співпраця дала можливість студентам ознайомитися з особливостями методики викладання німецької мови, психологічними прийомами, які набуваються у процесі довготривалого викладання іноземних мов у школі.

Висловлюємо щиру подяку Ляшенко Світлані Іванівні за її участь у покращенні підготовки майбутніх фахівців іноземної мови. 

ЧНУ © 2015