30-08-2016 14:28:47

Тренінги «Розробка змістовного модуля як компоненту навчальної програми з англійської мови професійного спрямування

У рамках проекту Британської Ради "Англійська мова для університетів" відбулися тренінги «Розробка змістовного модуля як компоненту навчальної програми з англійської мови професійного спрямування

Оцінювання та критерії» (25-28 червня) та «Викладання в університеті у 21 столітті» (25-29 липня), у яких взяли участь викладачі кафедри іноземних мов для природничих факультетів – Манютіна О.І. та Козубська С.В. Головною метою першого тренінгу є аналіз, обговорення та редагування розроблених змістовних модулів (до процесу розробки яких активно долучилась і наша завкафедри) для написання робочої навчальної програми з англійської мови професійного спрямування для студентів різних факультетів та спеціальностей вищих навчальних закладів України. На меті другого ж тренінгу для професорсько-викладацького складу є професійний розвиток викладачів та ознайомлення із сучасними підходами до викладання англійської мови у ВНЗ.

 

 Цього разу (25-29 липня) підвищити свою майстерність маюли змогу 92 учасники із 13 українських вишів, з-поміж яких Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова; Донецький Національний університет; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»; Черкаський державний технологічний університет; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Ужгородський національний університет; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

ЧНУ © 2015