18-06-2019 19:08:42

Визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти

Визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти

 

Активній участі у різноманітних заходах, спрямованих на покращення якості викладання іноземних мов присвятив п’ятирічний період свого розвитку колектив кафедри іноземних мов для природничих факультетів. Особливу роль у осмисленні нової ролі викладача, засвоєнні нових методик викладання іноземних мов, англійської насамперед, вивченні досвіду провідних закладів України та Британії відіграла участь викладачів кафедри в унікальному проекті Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів».

Проект, ініційований за підтримки Міністерства освіти і науки України у 2014 нині добіг кінця, у зв’язку з чим зовнішній експерт Саймон Борг провів незалежне дослідження щодо результатів впровадження проекту та досягнень університетів-учасників (ЧНУ ім. Ю. Федьковича долучився до проекту у травні 2015 р.). Експертом був підготовлений звіт про зміни та покращення, яких вдалося досягти, а також озвучив рекомендації щодо заходів задля подальшого удосконалення викладання та навчання англійській мові в університетах України. Для участі у презентації результатів дослідження доц. Манютіна О.І., координатор та учасниця проекту, відвідала 19 лютого 2019 м. Київ («Духовні скарби України») та виступила зі звітом на засіданні кафедри.

 

Успішність проекту засвідчує зацікавленість академічної спільноти досвідом 32 університетів-учасників та підтримка ідей щодо удосконалення вивчення та викладання англійської мови в Україні МОН України. Так, згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 597 від 26.04.2019 створена робоча група з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. У межах роботи групи доцент  Манютіна О.І., призначена до її  складу, долучилася до розробки політичного документу, що стосується двох сфер – вивчення/викладання англійської мови (за професійним спрямуванням) та викладання фахових (не лінгвістичних) дисциплін або освітніх програм англійською мовою. Згідно графіку, 7 травня 2019 23 представники ЗВО та МОН України взяли участь у І засіданні робочої групи з визначення концептуальних засад політики, 8-9 травня була організована робота над першим проектом тексту (фрагменти концепції) індивідуально, 20-26 травня учасники працювали над проектом тексту концептуальних засад  в режимі гул-документу. 28-30 травня Британською Радою в Україні була організована інтенсивна робота на фінальним проектом документу на ІІ, виїзному засіданні робочої групи у м. Київ, де О.І. Манютіна та інші учасники,  долучилася до опрацювання та підготовки англійськомовної версії документу під керівництвом експерта Саймона Борга.

11-12 червня з іншими членами робочої групи, доцент Манютіна О.І. взяла участь в проведенні Міжнародної конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» у м. Київ. Разом з колегами – фасилітаторами долучилася до  організації обговорення презентації заступника міністра Ю.М. Рашкевича на тему «Засади державної політики щодо розвитку англійської мови у вищій освіті» у пленарному засіданні № 3 «Англійська мова та мобільність як інструмент модернізації вищої освіти та європейської інтеграції України». Зібрані безпосередньо в аудиторії відгуки близько 300 представників університетів України продемонстрували, що більшість опитаних (75%) готові до запропонованих змін, серед меншості є й такі, що готові частково.

Колектив кафедри іноземних мов для природничих факультетів та О.І. Манютіна особисто, дякує за неперевершений досвід та плідну співпрацю з талановитим колективом активних реформаторів освіти в Україні.

 З матеріалами конференції можна ознайомитись тут: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=32681

ЧНУ © 2015