Положення про факультет іноземних мов ЧНУ


МАГІСТР

ОП «Німецька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література)

ОП «Французька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література)
 
ОП «Англійська мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література)

ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

ОП «Англійська мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 035 "Філологія" (за спеціалізацією 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

ОП «Німецька мова і література та друга іноземна мова»)) зі спеціальності 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

ОП «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

ОП «Французька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))

ОП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))

БАКАЛАВР

ОП «Англійсько-український переклад» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Англійсько-український переклад)» (вступ 2015 року)

ОП «Англійсько-український переклад» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2016 року)

ОП «Англійсько-український переклад» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2017 року)

ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2018 року)

ОП «Німецько-український переклад» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Німецько-український переклад)» (вступ 2015 року)

ОП «Німецько-український переклад» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2016 року)

ОП «Німецько-український переклад» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2017 року)

ОП «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2018 року)

ОП «Французько-український переклад» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Французько-український переклад)» (вступ 2015 року)

ОП «Французько-український переклад» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2016 року)

ОП «Французько-український переклад» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2017 року)

ОП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» зі спеціальності 035 Філологія (за спеціалізацією 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))» (вступ 2018 року) Освітня програма «Англійська мова та література» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Англійська мова та література (експериментальна програма British Council)) (вступ 2015 року) 

Освітня програма «Німецька мова та література» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2016 року)

Освітня програма «Німецька мова та література» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2017 року)

Освітня програма «Німецька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2018 року)

Освітня програма «Французька мова та література» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2016 року)

Освітня програма «Французька мова та література» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2017 року)

Освітня програма «Французька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2018 року) 

Освітня програма «Англійська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2016 року) 

Освітня програма «Англійська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2017 року)

Освітня програма «Англійська мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 Середня освіта за спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література) (вступ 2018 року) 

Освітня програма «Англійська мова та література» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Англійська мова та література) (вступ 2015 року)

Освітня програма «Англійська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.04 Філологія (Англійська мова та література) (вступ 2016 року)

Освітня програма «Англійська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) (вступ 2017 року)

Освітня програма «Англійська мова і література та друга іноземна мова (німецька/французька)» зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) (вступ 2018 року)

Освітня програма «Німецька мова та література» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Німецька мова та література)» (вступ 2015 року)

Освітня програма «Французька мова та література» напряму підготовки 6.020303 Філологія (Французька мова та література)» (вступ 2015 року)

ЧНУ © 2015