Факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича було створено в 1954 році. До 1954 року він називався факультетом романо–германської філології і входив до складу філологічного факультету.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 4 випускові кафедри за програмами бакалавра (6.020303  – "Філологія" та "Переклад"), спеціаліста (7.02030302 і 7.02030304 – "Філологія" та "Переклад"), та магістра (8.02030302 та 8.02030304) за спеціальністю “Мова та література” (англійська, німецька, французька) і за спеціальністю "Переклад" (англо-український, німецько-український, французько-український) та 2 невипускові кафедри: іноземних мов для природничих факультетів та іноземних мов для гуманітарних факультетів, які забезпечують викладання теоретичних і практичних курсів іноземних мов для аспірантів та студентів 11 факультетів та 2 інститутів ЧНУ.

Зміст підготовки бакалаврів філології, спеціалістів філологів, викладачів основної мови та другої іноземної мов та магістрів філології відповідає державному стандарту освітньо-професійної програми та плану підготовки фахівців.

Кафедра англійської мови, кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства, кафедра романської філології та перекладу, кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є випусковими кафедрами, які забезпечують освітню діяльність із спеціальності 6.020303 / 7.02030302 / 8.02030302 «Мова та література (англійська, німецька, французька)» та за спеціальністю "Переклад" 6.020303  / 7.02030304 / 8.02030304 (англо-український, німецько-український, французько-український) на факультеті іноземних мов.

 

Кафедру англійської мови (завідувач кафедри - д.ф.н., проф. Єсипенко Н. Г.) утворено в 1945 р. Першим її завідувачем була старший викладач Р.С.Раух. Пізніше кафедру очолювали доцент Д.Г.Радченко, старший викладач І.Г.Філіпченко, доценти Н.Ф.Пелевіна, Л.І.Миловидова. З 1980 р. 28 років кафедрою керував доктор філологічних наук, доцент В. В. Михайленко, , відмінник освіти України, а з 2008 р. по 2012 р. кафедрою завідувала доцент, відмінник освіти України Н.Л. Львова. У 2012 році кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Огуй Олександр Дмитрович. З 2013 р. завідує кафедрою доктор філологічних наук, професор Н. Г. Єсипенко.

 

Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства (завідувач кафедри - д.ф.н., проф. Кушнерик В. І.) існувала з часу заснування університету. Тут працювали:

1875-1892 - проф. Й. Штробль (німецький готичний епос, романтизм, синтаксис, словотвір),

1892-1918 - проф. О. Зінгерле фон Зуммерсберг (германістика, граматика готської мови, діалектологія, історія німецької мови),

1911-1916 - проф. В. Кош (новітня німецька література, драматургія, практична німецька мова),

1911-1918 - проф. Г. Райхель (порівняльна граматика, загальне мовознавство, діалектологія).

У румунські часи (1918-1940) на кафедрі викладали: проф. В. Мораріу (історія німецької літератури), проф. Франц Ланг (німецький народний епос).

З 1954 року кафедра входила до складу факультету романо-германської філології. Завідуючими кафедри були: О.П. Волощук, Р.І. Камелін, Н.Є. Ноллен, В.С. Бабенко, В.С. Любопитнова, Н.С. Бєлашова, І.Л. Турчин. З 1974 по 2012 роки кафедрою завідував доктор філологічних наук, професор В.В. Левицький.

З 1976 року кафедру було переіменовано на «кафедру німецької мови і загального мовознавства». У 2001 році кафедра реорганізована й отримала назву “кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства”.

 

Кафедра романської філології та перекладу (завідувач кафедри - д.ф.н., проф. Попович М. М.) як окремий навчальний підрозділ функціонує в Чернівецькому національному університеті з 1945 року. Започаткував викладання французької мови в університеті випускник Сорбони професор Олександр Будінський, який працював на кафедрі романістики, що входила впродовж багатьох років до складу філологічного факультету.

Кафедра французької мови як окремий навчальний підрозділ функціонує в університеті з 1945 року. До 1954 року вона входила до складу філологічного факультету, романо-германських мов, нині факультету іноземних мов. Фундатором кафедри та її першим завідувачем була старший викладач О.Я. Златоустова. Опісля керівництво кафедрою здійснювали доценти В.П. Титова, В.О. Лесицький, А.Н. Калош, Л.В.Єршова, З.П. Янош, Г.Я. Жерновей, Т.Д. Івасютин. Нині кафедру романської філології та перекладу (перейменовану в 2011 році) очолює її колишній випускник доктор філологічних наук, професор М. М. Попович.

 

Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу (завідувач кафедри - д.ф.н., проф. Бялик В. Д.)

Кафедра теорії та практики перекладу була утворена в 2006 році задля забезпечення висококваліфікованих спеціалістів з англо-українського, німецько-українського та французько-українського перекладу, підготовлених у вузі акредитації ІV рівня, для задоволення потреб, які викликані розширенням міжнародних зв’язків та глобалізаційними процесами у народному господарстві, інтенсифікацією міжнародного співробітництва, входження України в міжнародні інтеграційні структури.

У 2015 році кафедра була перейменована на кафедру комунікативної лінгвістики та перекладу.  

 

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів (в.о. завідувача кафедри - к. ф. н., доц. Манютіна О. І.) Кафедра іноземних мов для природничих факультетів розпочала свою діяльність у вересні 1976 р., у грудні 1977 р. за наказом Міністерства вищої освіти УРСР її визначено опорною для 12 ВНЗ західного регіону України. Враховуючи збільшення кількості студентів і, відповідно, штатних викладачів, у 1983 році цей підрозділ університету було поділено на дві кафедри: іноземних мов для гуманітарних і кафедру іноземних мов для природничих факультетів.

Починаючи з 1990 р. кафедра входила у різні структурні одиниці факультету, університету, згодом створені кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів (завідувач кафедри - д. ф. н., проф. Огуй О. Д.) та кафедра іноземних мов для природничих факультетів (завідувач кафедри - д. ф.н., проф. Кушнерик В. І.)

 

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів (завідувач кафедри - д.п.н., проф. Лабінська Б. І.) створена у 2001 році на базі кафедр германських мов для неспеціальних факультетів та секції другої іноземної мови. До штату цієї кафедри входить 1 доктор наук, 12 кандидатів наук. Основні напрямки діяльності кафедри – забезпечення викладання англійської та німецької мов для аспірантів і студентів 12-ти факультетів ЧНУ; теоретичних курсів з лексикології, теорії німецької мови, вступу до германської філології, методів лінгвістичних досліджень для студентів факультету іноземних мов. 

ЧНУ © 2015