Міжнародна діяльність ЧНУ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА 2019 РІК

У 2019 році здійснювалася співпраця з організаціями та установами:

- представництвом Корпусу Миру (США) в Україні та з Програмою імені Фулбрайта. З вересня 2019 року на кафедрі працює стипендіатка Програми імені Фулбрайта Симона Бравн, яка не лише викладає курс усного мовлення, але й організувала культурно-освітній англомовний клуб English Club для студентів ЧНУ, який регулярно працює на факультеті.

 

- Німецькою службою академічних обмінів (DAAD): на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства працює лектор ДААД Юліан Шорр, який, попри викладацьку діяльність, бере активну участь у науково-методичному житті факультету, зокрема 7 травня провів країнознавчу лекцію про історію нашого регіону для студентів німецького відділення.

   

У жовтні 2019 року за сприяння DAAD проведений семінар з методики викладання перекладу з німецької мови, реферований провідним світовим фахівцем проф. Крістіане Норд. У семінарі, де було обговорено актуальні проблеми викладання та шляхи впровадження сучасних методик перекладознавчої науки, взяли участь викладачі кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Король А.А., Кравчук О.В., Заполовський М.В., Олексишина Л.Г.

  

Триває проект GIP, кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства протягом року виконувала завдання другого етапу угоди про тристороннє партнерство з університетами Аугсбургу (Німеччина) та Пільзена (Чеська республіка): відбувся щорічний обмін викладачами та студентами (бакалаврами та магістрами), проведені заплановані лекційні курси, воркшопи та наукові стажування. Так, проф. Лабінська Б.І. в рамках наукового стажування (16-23 жовтня) взяла участь у міжнародній конференції «Geschichte der Bukowina nach dem Visual Turn. Interdisziplinäre Tagung zum 30-jährigen Bestehen des Bukowina-Instituts an der Universität Augsburg“ 17-19 жовтня, к.ф.н. Томнюк Л.М. (2 - 15 червня) та к.ф.н. Шкварчук С.С. (16 листопада-3 грудня) виступили з лекціями та провели семінари для студентів та співробітників університету Аугсбурга.

 

В рамках партнерства к.ф.н. Кравчук О.В. взяла участь у Міжнародному науковому семінарі «Внесок авторок, політичних діячок та філософинь в дискусію про мову і націю в Центральній і СХІДНІЙ Європі» в Пілзенському університеті (Чехія) 13-15 березня, а також у Міжнародній науковій конференції «Майбутнє мови, майбутнє нації. Дискусія про єврейську мову і літературу в контексті багатомовності і націєтворення» („Zukunft der Sprache, Zukunft der Nation. Debatten um jüdische Sprache und Literatur im Kontext von Mehrsprachigkeit und Nationbuilding“) 24-26 вересня в Університеті Ауґсбургу.

      

- Інститутом Гете в Україні: викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (проф. Лабінська Б.І., Коропатніцька Т.П., Бартош І.А., Івасюк Г.О.) протягом року проходили стажування за програмою DLL, взявши участь у семінарах і тренінгах. К.і.н. Івасюк Г.О. пройшла наукове стажування „Jung und Kreativ“  в Інституті Гете в Берліні 13-28 липня.

 

 

- Посольством Франції в Україні та Міжнародною агенцією університетів Франкофонія: з 24 по 28 червня кафедра романської філології та перекладу за підтримки Університетської агенції Франкофонії, Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні, Лотаринзького університету, ГО ‘Quadrivium’ провела VII Міжнародний літній університет для викладачів французької мови. Участь у стажуванні взяло понад 60 учасників з України, Молдови, Румунії, Литви. 20 березня 2019 студенти та викладачі кафедри взяли участь у Марафоні Франкофонії, що проводиться з ініціативи та за підтримки Посольства Франції в Україні.

 

   

К.ф.н, доц. Кутасевич Г. Я. взяла участь у зустрічі відповідальних за Франкофонію університетів-членів Університетської Агенції Франкофонії у Центральній та Східній Європі, що відбулась 11-12 лютого в Бухаресті, Румунія.

 

- Посольством Австрії в Україні та урядом землі Каринтія (Клагенфурт): за підтримки уряду землі Каринтія на факультеті щорічно відбувається презентації результатів конгресу етнічних меншин, цього року фінансувалась публікація студентських перекладів;

 

Австрійською службою обмінів (ӦAD): у лютому завершився трирічний спільний з університетом Іннсбрук (Австрія) проект PREPUS, в якому брали участь студенти кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства, які під керівництвом к.ф.н., доц Олексишиної Л.Г. підготували публікації в австрійсько-український збірник наукових робіт. Презентація видання за участі австрійських партнерів відбулась 23 лютого.

   

- Литовськими партнерами (Міністерством освіти Литовської республіки, Вільнюським педагогічним університетом, Університетом Вітаутаса Великого): в ЧНУ продовжує плідно функціонувати Центр балтійських мовних студій, який сприяє удосконаленню знань литовської мови та культури через: мовні школи (в січні – лютому в зимній школі з вивчення литовської мови та культури у Вільнюсі взяло участь 4 студентів факультету; в лютому – травні семестровий курс вивчення Балтистики у Вільнюському університеті пройшли 3 студентів; в липні – серпні у літній школі з вивчення литовської мови та культури у Вільнюсі взяли участь 1 студент та 1 викладач ЧНУ); курси методики викладання литовської мови (у серпні курси для викладачів литовської мови в Університеті Вітаутаса Великого пройшла доц. Шиба А.В.);; візити литовських партнерів (4-8 листопада відбулись лекції викладачів університету Вітаутаса Великого Лайми Англікене та Юрги Маяусквіте-Бондаз; 18-22 листопада практичні заняття з литовської мови провели професори університету Вітаутаса Великого Вілма Леонавічене, Лайма Бучене, Регіна Рінкаускене та Лютаурас Дегесіс); 18-22 листопада відбувся Тиждень литовської мови). Протягом навчального року на базі Центру балтійських мовних студій його керівником - доц. Шибою А.В. проводились регулярні практичні заняття литовської мови, країнознавчо-соціокультурні семінари.

-      

- Католицьким університетом Любліну (Польща): У рамках угоди про співробітництво Лукащук М. В. проходив наукове стажування 5-11 травня;

- Університетом Штефана чел Маре Сучави (Румунія): протягом листопада тут стажувалася к.ф.н. Лесінська О. М.; к.ф.н. Маковійчук Л. В. взяла участь в роботі мовної школи 27-30 травня;

 

- Університетом Алєксандру Іоан Куза, Ясси (Румунія), де пройшли наукове стажування співробітники Черська Ж.Б., Матійчак А.А., Мурадханян І.С. (13.06-27.06. 2019); Мельник О.В., Гладкоскок Л.Г., Бухінська Т.В. (27.05-10.06.2019); Тумак О.М., Данилович О.Д., Івасюк Г.О., Колісніченко Т.В. (11.03-26.03.2019); 

     

- Державним університетом Республіки Молдова, Кишинів: 7-15 жовтня  в проекті «Vergessener Holocaust in Transnistrien? Eine Erinnerungswerkstatt und Filmdokumentation“ взяла участь доц. С.С. Шкварчук;

- Університетом Павла-Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина: на кафедрі англійської мови за освітньою програмою магістерського рівня «Англійська мова і література та друга іноземна мова» згідно з Угодою про подвійні дипломи між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича  та Університетом П.-Й. Шафарика вчиться громадянка Словаччини Петра Войтікова; троє студентів кафедри вчилися паралельно на кафедрі британських і американських студій університету П.-Й. Шафарика.

 

Закордонні стажування викладачів факультету

Як і в минулому році, наші викладачі активно стажуються закордоном.  

Викладач Сафтюк В. В. проходила стажування в рамках Еразмус + 20-24 травня у Педагогічному університеті Карінтії (Клагенфурт, Австрія).

Руміга І. І. стажувалася в Краківському економічному університеті (Польща).

   

Д.філол.н. Кійко Ю.Є. проходив наукове стажування в Інституті мови і комунікації Технічного університету Берліну (Німеччина) з 3-30 травня (за фінансової підтримки фонду Олександра фон Гумбольдта) а д.філол.н. Кійко С.В. з 30 липня по 30 листопада (за фінансової підтримки фонду КААД). В рамках стажування взято участь у міжнародному воркшопі «Quantitative and Synergetic Investigations in Theoretical Linguistic 29-31 жовтня.

         

Доц. Шкварчук С.С. взяла участь із доповіддю на урочистому зібранні Товариства Й.-В.Гете у Ваймарі (Німеччина) 12-15 червня. 

   

К.ф.н., доц. Мельник Ю.Й. у червні взяла участь у міжнародному регіональному форумі „Synergien. Lernen. Zukunft в Тбілісі.

 

Доц. Венкель Т. В. пройшла міжнародне стажування в університеті Коньянг (Konyang) (Нонсан, Республіка Корея).

   

Д.п.н., проф. Лабінська Б.І. взяла участь в науковому воркшопі «Die Czernowitzer Sprachkonferenz. Ihre Rezeption in Feuilleton und Literatur, in pädagogischen und didaktischen Schriften, in Lehrbüchern und in Debatten über Kinder- und Jugendliteratur» 4-6 червня та у міжнародній конференції «Zukunft der Sprache, Zukunft der Nation? Debatten um jüdische Sprache und Literatur im Kontext von Mehrsprachigkeit und Nationalbildung» 24-26 вересня в Університеті Аугсбургу.

 

Доц. Петренко О.Д. взяла участь у міжнародній конференції «Onyms in Space and Space in Onyms» в Інституті литовської мови, Вільнюс (Литва) 7– 9 листопада.

   

16-17 жовтня у Ташкенті доц. Манютіна О. І. у складі української делегації взяла участь у Міжнародній конференції «Роль англійської мови у вищій освіті та її вплив на можливості працевлаштування випускників» в рамках програми «Higher Education for Employability».

 

Д.ф.н., доц. Г.Ф. Драненко 26 червня - 1 липня взяла участь у Міжнародному колоквіумі «Блукання та сенс слова й існування в літературі», зорганізованому Папським університетом Комільяс (Мадрид) та Європейською Асоціацією імені Франсуа Моріака (Париж) а також була задіяна у чотирьох наукових проектах: “Переклад та рецепція спадщини Ґюстава Флобера у світі” (2014-2020, Руанський університет), де обрана членом науково-експертної комісії, « Українські студії» (2019-2020, Національний Інститут східних мов і культур, Париж), «Pleins feux sur les femmes (in)visibles» (2018-2019, Лотаринзький університет, Франція), взявши участь у відповідних заходах з публікацією монографій.

Проф. Осовська І.М. взяла участь у Міжнародній конференції в рамках програми Еrasmus+ Staff Mobility for Teaching в Педагогічному університеті Карінтії (Клагенфурт, Австрія) 21-25 жовтня.

   

Доц. Сопилюк Н.М. стала переможцем наукового конкурсу Atlas 2019 і пройшла дослідницьке стажування з 1 березня по 1 червня при Університеті Лілль (Франція) за підтримки паризької науково-дослідницької організації Фундація наук про людину (FMSH).

К.ф.н, доц. Стефурак О. В. з 1 листопада по 1 грудня стажувалась в Університеті Парижу Венсен – Сен-Дені та у науково-дослідницькому центрі «Транскріт». 15-16 березня взяла участь у конференції Colloque international d'Etudes Francophones de Timisoara (CIEFT) "Comparaisons" - Universite de l'Ouest, що проводилась в Тімішоарі, Румунія.

   

К.п.н, доц. Руснак Д. А. взяла участь у міжнародному конгресі CLIC 2019 “Classes inversées et pédagogies actives”, який відбувся 27-30 червня  в університеті Сорбона, Париж (Франція).

 

К.ф.н., доц. Г.Я. Кутасевич протягом року проводила науково-методичні семінари та майстер-класи з методики викладання французької мови у ЗВО Франції, Чехії, Білорусі, Греції, Румунії та Туреччини: в липні пройшла 30-годинне стажування  в Будапештському університеті (Угорщина), організоване Міжнародним центром педагогічних дисциплін (CIEP) при Міністерстві освіти Франції; в січні, липні, серпні виступила лектором в Університетах Франкофонії (Ніцца, Франція); в березні провела семінар в рамках Х Національної конференції викладачів французької мови, організованої Посольством Франції у Білорусії, Мінським лінгвістичним університетом та Асоціацією викладачів французької мови в Білорусії (Мінськ, Білорусь); в травні пройшла стажування «Французька інноваційна весна», організоване Румунською асоціацією викладачів французької мови та Університетом Штефан чел Маре (Сучава, Румунія) за сприяння Університетської агенції Франкофонії; у вересні з воркшопом “Pour une approche interactive et multimodale de l’exploitation des textes littéraires en classe de français» взяла участь у Третьому європейському конгресі викладачів французької мови «Français, passion pour demain», організованому Міжнародною Федерацією викладачів французької мови (Афіни, Греція); 9-10 жовтня взяла участь у стажуванні “ACTIF”, Бухарест (Румунія), організованому Університетською агенцією Франкофонії; в листопаді пройшла стажування “2e Carrefour des ateliers FLE», оргаізоване Фундацією SAJEV, Посольтвом Франції у Туреччині, Французьким інститутом у Туреччині (Стамбул, Туреччина); в листопаді пройшла стажування «Сréativité dans l’enseignement/apprentissage du FLE», організоване Посольством Франції у Чеській республіці та Асоціацією викладачів французької мови в Чеській республіці (Подебради, Чеська Республіка); в грудні пройшла стажування «JournéesFLE » організоване Посольством Франції у Молдові та ГО “Альянс Франсез” (Кишинів, Молдова).

          

 

 

Участь студентів у закордонних програмах та стажуваннях

Студенти факультету беруть активну участь у закордонних програмах та стажуваннях, зокрема:

- у рамках програми академічної мобільності Erasmus+: в Педагогічному університеті Каринтії, Австрія – студенти 2 курсу Боровська М. О., Лучак О. В., 3 курсу Мардар І.О., Гладій Д.  (25 лютого – 30 червня); в Університеті Грац, Австрія – студентка 3 курсу Дорош Н. та Мігаєць Т.; у Лодзькому університеті, Польща – студентка 4 курсу Волоська І. П. (1 жовтня – 17 лютого), студентки 3 курсу Салюк І. та Тостановська Н. (30 вересня – 23 лютого); в Університеті Валенсії, Іспанія – студентка 4 курсу Унгурян О. В. (1 вересня – 30 січня); в Університеті Гранади, Іспанія – студентка 4 курсу Лукова Ю.; в Університеті Руставі, Грузія – студентка 4 курсу Скринник А. М. (23 вересня – 3 жовтня); у Вільнюському університеті, Литва – студенти 3 курсу Мітенко Н. В., Васкул М. В., Нагірняк А. Р. (3 лютого – 1 червня);

     

- у рамках угод про співпрацю: між Міністерством освіти Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України студенти 5 курсу Довгопола А.С., Ліннікова В. О. та Грицюк М. І. навчаються в університеті Павла-Йозефа Шафарика (Кошице, Словаччина, 17 лютого – 25 травня); між ЧНУ та Сучавським університетом, Румунія – студентка 2 курсу Паламарюк Дж. А. взяла участь в інтенсивній зимовій школі із вивчення румунської мови (3 – 6 грудня) в рамках діяльності лекторату румунської мови;

 

- за Програмою партнерства між інститутами германістики (GIP) – студенти 3 курсу Білокопита А., Осипчук А., 6 курсу Андріїва С., Кубишкіна К., Гергелійник О., Калінчук А.

     

- за програмою GFPS e. V. в університеті Лейпциг, Німеччина – студентка 4 курсу Балдис С. (1 жовтня – 1 березня); 

     

- на літніх мовних курсах в університеті Ауґсбурґ – студенти 4 курсу Сторожук Ю., Поліщук І., Лисюк К. (29 липня – 23 серпня);

   

- в рамках програми «Студентські дні у Відні» - студенти 3 курсу Щеран М., Петращук М., Тимчук О., Терзій І. (1-6 липня);

 

- на літній школі «RegionNationEuropa» в Занкельмарку, Німеччина (1 – 15 липня) – студентка 3 курсу Струк Валентина та в проекті «Media beyond frontiers», Бельци, Молдова (20 – 28 вересня) – студенти Яковійчук О. та Вільчак В.;

 

- у різноманітних проектах Центру німецькомовних студій Gedankendachміжнародному воркшопі “Conflict-Identity-Statehood: Perspectives for the EU and itsEastern Neighbourhood” – студент 6 курсу Яковійчук О., воркшопі ErinnerungswerkstattVergessener Holocoust in Transnistrien” 23 жовтня – студенти 6 курсу Яковійчук О. та Калінчук А.

 

Студентка 3 курсу Салюк І. перемогла у Міжнародному конкурсі молодих кінолюбителів, організованому Французьким інститутом в Парижі. Відеокритика на фільм “Primaire” була визнана найкращою. Іванна стала єдиним переможцем та виграла поїздку на кінофестиваль “Premier plan », що проходитиме у січні 2020 року у Анже, Франція.

 

Студентки 4 курсу Мілена Шлей та Віталіна Сопіль за результатами міжнародного відбору взяли участь у Фестивалі франкомовних студентів, організованому Університетською агенцією Франкофонії у місті Пловдів, Болгарія.

 

Студенти факультету активно залучаються і до проведення та перекладу конференцій та семінарів різних рівнів, організованих в освітньому просторі нашого краю. Магістри спеціалізації «Німецько-український переклад» були залучені до перекладацького супроводу міжнародного літературного фестивалю Meridian-Czernowitz (вересень).

 

 

 

ЧНУ © 2015