19.11.2020

18.11.2020 р. відбулось перше засідання «Наукового колоквіуму» факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

За ініціативи активних молодих науковців ця спільнота створена для докторантів, аспірантів та здобувачів факультету іноземних мов з метою репрезентації та обговорення результатів наукових пошуків і здобутків, втілення перманентних наукових імпульсів та активізації наукових контактів.

На першому засіданні виступили здобувач Тетяна Гафу та докторант Тетяна Колісниченко.

Тетяна Гафу представила доповідь «Когнітивна карта сучасного англомовного гастрономічного дискурсу», в якій зосередилась на репрезентації специфіки досліджуваної дискурсивної практики, структури концептосистеми сучасного англомовного гастрономічного дискурсу, а саме двох його видів - традиційного та естетичного, а також представила всі встановлені розбіжності графічно у вигляді когнітивних карт.  

Тетяна Колісниченко у своїй доповіді «Ментальний критерій туристичного рекламного дискурсу англійської мови» звернула увагу на ментальну проекцію сучасного англомовного туристичного рекламного дискурсу, що характеризується широким використанням різних лінгво-семіотичних кодів для здійснення сугестивного  впливу на реципієнта.

Представлення доповідей супроводжувалось жвавим та дружнім конструктивним обговоренням, висловленням множини творчих та доцільних ідей, які стануть підґрунтям для подальших пошуків.