Вітаємо із успішним завершенням курсу Dll4!

24.05.2021

Вітаємо із успішним завершенням курсу Dll4!

Щиросердно вітаємо студентів 4 курсу факультету іноземних мов
спеціальності 014.02.6 Середня освіта (Німецька мова і література та друга
іноземна мова) БІЛОКОПИТУ Аліну, БОЖИНСЬКУ Яну, ГУЦУЛ Христину,
КОВАЛЬЧУК Валентину, КОСМІРАК Тетяну та СТРУК Валентину, які
успішно завершили курс Dll4 міжнародної програми DLL – Deutsch Lehren
Lernen / Вчимося навчати німецької у рамках угоди між Німецьким
культурним центром Гете-Інститут при Посольстві Федеративної Республіки
Німеччина в Україні та Чернівецьким національним університетом імені
Юрія Федьковича і отримали відповідні сертифікати.
Упродовж 12 тижнів аналіз теоретичних матеріалів модуля та
виконання практичних завдань здійснювалося під керівництвом тьюторів д.
пед. н., проф. Богдани ЛАБІНСЬКОЇ та к. філол. н., в.о. доц. Тетяни
КОРОПАТНІЦЬКОЇ за методикою змішаного навчання (blended learning),
тобто аудиторні заняття (під час карантину онлайн-заняття) комбінувалися із
опрацюванням завдань і вправ на навчальній онлайн-платформі Гете-
інституту та самостійною роботою  студентів. Індивідуальний обсяг роботи
кожного студента при цьому склав 90 годин.
Навчальний модуль програми вважається успішно завершеним лише
тоді, коли студентки виконали, а тьютори перевірили і позитивно оцінили
Praxiserkundungsprojekt – навчально-дослідницький проект методичного
спрямування, досить складний за своєю суттю і змістом.
Praxiserkundungsprojekte студентки виконували у тандемах. У своїх
практичних дослідженнях вони продемонстрували  вміння працювати в
команді, формулювати об’єкт дослідження, висувати припущення, збирати та
аналізувати фактичний матеріал, презентувати результати своєї роботи,
коментувати висловлювання колег, брати участь у дискусії. Низка відкритих
занять учасниць проекту показала їх вміння застосовувати здобуті знання на
практиці.
Варто відзначити високу вмотивованість, креативність, старанність,
наполегливість, працьовитість всіх студенток групи 421, їхні здібності і
бажання підвищувати свою методичну і мовну підготовку.
Бажаємо всім учасницям курсу успіхів та самореалізації у подальшій
професійній діяльності!