ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ ЧНУ

1. Загальні положення

1.1. Поселення студентів і аспірантів в студентські гуртожитки здійснюється за ордерами, виданими керівництвом студмістечка.
1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати необхідні документи завідувачеві гуртожитку, пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання та пожежної безпеки, вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись з встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком звільнення гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку.
Протягом терміну проживання у гуртожитку мешканці зобов’язані проходити інструктаж, який здійснюють представники медичних закладів, санітарно-епідеміологічних та інших служб.
1.3. Документи на реєстрацію осіб, які поселяються у гуртожиток, подаються паспортисту у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
1.4. Студенти і аспіранти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, за потреби, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов.
1.5. Студенти і аспіранти, які беруть академічну відпустку, а також при відрахуванні із навчального закладу, його закінченні та при виселенні з гуртожитку за порушення правил внутрішнього розпорядку, звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу.

2. Умови поселення

Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана подати такі документи:

1.Паспорт з відміткою про зняття з реєстрації з попереднього місця проживання та лист вибуття.
2. Для студентів чоловічої статі – відмітку про зняття з військового обліку та посвідчення щодо припису до призивної дільниці.
3. Довідка з деканату про те, що він (вона) дійсно зараховані або навчаються в університеті, на якому саме курсі та факультеті, завірена деканом.
4.Ордер на поселення, завірений директором студмістечка.
5. Квитанція про оплату за проживання та електроенергію у гуртожитку. 6. Три фотокартки (3×4).
7. Укладений Договір на проживання у гуртожитку.

3. Умови проживання
Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
3.1. У кожній кімнаті (блоці) гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний мешканцем і старостою, зберігається у завідувача гуртожитку.
3.2. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток (на основі виконання умов поселення).
3.3 Вхід до гуртожитку дозволяється:
– мешканцям даного гуртожитку – до 24-00 години за перепустками. Після 24-00 години вхід дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом завідувача гуртожитку. У мешканців, які з’явилися до гуртожитку після 24.00год. черговий вилучає перепустку і передає завідувачу гуртожитку;
– гостям – з 14-00 до 22-00 години за умови пред’явлення черговому документу, що засвідчує особу та реєстрації в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході, залишаючи документ (перепустку), і провести його при залишенні гуртожитку.
3.4. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.
3.5. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються згідно з планом виховних заходів, розробленим Комітетом рад студмістечка і погодженим з адміністрацією гуртожитку. Усі заходи закінчуються до 23-00 години. З 23-00 години до 7-00 години мешканці гуртожитку зобов’язані дотримуватися тиші.
3.6 Мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт із самообслуговування. Щоденно виконують роботи з підтримання порядку і чистоти в своїх житлових кімнатах та у місцях загального користування.
4. Права і обов’язки мешканців гуртожитку
4.1. Мешканці гуртожитку мають право:
– користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
– вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
– обирати Комітет рад студмістечка та студраду факультету і бути обраними до їх складу;
– брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово- побутових умов, організації і оформленні житлових кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та ін.;
– звертатися зі скаргами до керівництва університету та студмістечка щодо роботи обслуговуючого персоналу і житлово-побутових умов, що невідповідають вимогам Положення про студентське містечко ЧНУ та нормам обладнання та утримання гуртожитків.
– брати участь у культурно-масових заходах, роботі секцій, клубів гуртожитку за інтересами, тощо.

4.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
– знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, виконувати розпорядження адміністрації;
– використовувати надану їм житлову площу за призначенням;
– підтримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, згідно з графіком чергувати на поверсі та у гуртожитку, упорядкувати прилеглу до гуртожитку територію;
– щорічно проводити косметичний ремонт у кімнаті та щорічно здавати кімнату завідувачеві гуртожитку після закінчення навчального року;
– дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;
– своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільною білизною та за надані додаткові платні послуги;
– залишаючи кімнату, зачинити вікна, вимкнути електроприлади, світло, зачинити двері та здати ключ від кімнати черговому вахтеру;
– забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
– своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
– відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством;
– про надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку і Комітет рад студмістечка;
– дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, при користуванні електричними приладами;
– реєструвати додаткові електроприлади (холодильник, комп’ютер) у завідувача гуртожитку з подальшою оплатою за користування ними;
– при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 3 діб), а також при виїзді на канікули або практику письмово попереджати завідувача гуртожитку (із вказанням адреси місця вибуття) одержане майно і ключі від кімнати здати завідувачу гуртожитку;
– при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити про це старосту блоку (повідомивши адресу, куди від’їжджає);
– після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на мешкання – залишити гуртожиток у двотижневий термін.

4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
– самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
– переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої, або виносити з робочих кімнат;
– самовільно змінювати дверний замок;
– передавати ключі стороннім особам;
– прати, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
– наклеювати або прибивати на стіни і шафи оголошення, фотографії та інше;
– проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування, користуватись подовжувачами;
– користуватися електрообігрівачами та електроплитами, електрочайниками, кип’ятильниками тощо;
– залишати сторонніх осіб після 22.00 год.;
– приносити, вживати і зберігати спиртні напої, наркотичні засоби, палити в приміщеннях та на території гуртожитку, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані;
– грати у карти та інші азартні ігри;
– проводити масові заходи у гуртожитку без письмового дозволу керівництва гуртожитку;
– порушувати тишу з 22.00 до 07.00 год.;
– створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну апаратуру на гучність, при якій їх робота заважатиме іншим мешканцям;
– тримати домашніх тварин;
– приносити до гуртожитку і використовувати зброю, та не за призначенням використовувати засоби захисту;
– переобладнувати та переплановувати приміщення.

5. Заохочення і стягнення
5.1. За активну участь у культурно-масових заходах і в роботі із покращення умов проживання і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
– подякою;
– пам’ятними подарунками або грошовою винагородою. Окремі кімнати гуртожитку можуть отримати додаткове обладнання і інвентар, непередбачені “Типовими нормами обладнання гуртожитків”.

5.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, на мешканців накладається стягнення:
– догана по факультету;
– догана по університету;
– догана по університету без права поселення у гуртожиток на наступний семестр;
– догана по університету без права поселення у гуртожиток на наступний навчальний рік;
– виселення із гуртожитку без права поселення у гуртожиток до закінчення терміну навчання в університеті.

5.3. Заохочення і стягнення студентам та аспірантам – мешканцям гуртожитків у встановленому порядку виносяться проректором з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу або проректором з науково-педагогічної роботи з навчально-організаційних питань за рішенням адмінкомісії відповідного факультету.

Ухвалено на засіданні Вченої ради університету. Протокол No2 від 13.03.08 р.

З правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧНУ ім. Ю. Федьковича можна ознайомитись, скачавши файл: правила внутрішнього розпорядку.