План роботи Вченої Ради
Факультету Іноземних Мов
на 2021-2022 навчальний рік

Місяць
Перелік питань
Серпень
1. Затвердження плану роботи вченої ради факультету на 2022-2023 н.р. Про організацію освітнього процесу Затвердження плану роботи методичної ради факультету на 2022-2023 н.р. Затвердження плану виховної роботи факультету та плану роботи ради кураторів на 2022-2023 н.р. Затвердження навчально-методичної та організаційної документації кафедр Різне
Вересень
1. Аналіз результатів вступу 2022 року Затвердження тематики курсових, дипломних та магістерських робіт Затвердження плану роботи студентської ради, профспілкового комітету та студентського парламенту на 2022-2023 н.р. Організація навчально-методичної роботи зі студентами в сучасних умовах (планування, підхід, забезпечення навчальною та методичною літературою). Про організацію роботи комісій факультету Звіти аспірантів, докторантів факультету Різне
Жовтень
1. Результати зрізів залишкових знань студентів Аналіз результатів першого модульного контролю знань студентів Затвердження складу ЕК Організація освітнього процесу на заочній формі навчання Різне
Листопад
1. Затвердження видавничих планів кафедр Стан підготовки до захисту магістерських робіт Різне
Грудень
1. Про стан та організацію зимової екзаменаційної сесії Аналіз якості навчально-методичного забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Звіт про результати проходження практики студентами в І семестрі 2022-2023 н.р. Про роботу наукових гуртків факультету за І семестр 2022-2023 н.р. Різне
Січень
1. Про результати роботи ЕК Звіт про науково-дослідну роботу на факультеті за 2022 р. Звіт про міжнародну діяльність на факультеті за 2022 р. Звіт про виховну роботу на факультеті за 2022 р. Про підготовку та участь у студентській науковій конференції. Рекомендації до друку у збірнику матеріалів щорічної студентської конференції ЧНУ тез студентів факультету іноземних мов Різне
Лютий
1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. Аналіз якості змісту освітньо-професійних програм факультету Звіти аспірантів, докторантів факультету Різне
Березень
1. Про стан організаційної та ефективність виховної роботи наставників в академічних групах та в гуртожитку Про діяльність студентського самоврядування та його участь в управлінні факультету Різне
Квітень
1. Аналіз результатів поточного (рубіжного) модульного контролю навчальних досягнень студентів факультету Затвердження складу ЕК для підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Різне
Травень
1. Про стан підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії Аналіз якості організації, навчально-методичного забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Звіт про результати проходження практики студентами за ІІ семестр 2022-2023 н.р. Різне
Червень
1. Рекомендації для продовження контрактів Аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчання. Звіти голів ЕК про результати підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Звіт про роботу Лінгвістичного центру Різне