План роботи Вченої Ради
Факультету Іноземних Мов
на 2020-2021 навчальний рік

Місяць
Перелік питань
Серпень
1. Аналіз результатів вступу 2020 року на бюджетну форму Затвердження плану засідань вченої ради факультету на 2020-2021 н.р. Затвердження плану роботи методичної ради факультету на 2020-2021 н.р. Затвердження плану виховної роботи факультету та плану роботи ради кураторів на 2020-2021 н.р. Затвердження плану роботи студентської ради, профспілкового комітету та студентського парламенту на 2020-2021 н.р. Звіти аспірантів, докторантів факультету Рекомендації щодо проведення занять Затвердження наказів на проходження практики Затвердження робочих програм дисциплін, що викладаються на факультетів
Вересень
1. Аналіз результатів вступу 2020 Підготовка наказів та документації для проходження практики студентами 1 курсу ступеня «Магістр» Затвердження тематики курсових, дипломних та магістерських робіт
Жовтень
1. Результати зрізів залишкових знань студентів Затвердження складу ЕК для освітнього ступеня «Магістр» у 2020-2021 н.р. (денної та заочної форм навчання). Звіт про результати проходження педагогічної практики студентами 4 курсу спеціальностей Середня освіта(нім., фр.) та спеціальностей Філологія (АУП, НУП, ФУП), педагогічної практики студентів 2 курсу ступеню «Магістр» спеціальності Середня освіта Аналіз результатів модульного контролю знань студентів з фахових та фундаментальних дисциплін
Листопад
1. Звіт про результати проходження педагогічної практики студентів з другої іноземної мови студентами 2 курсу ступеня «Магістр»; асистентської практики студентів з основної іноземної мови студентами 2 курсу ступеня «Магістр» Затвердження видавничих планів навчально-методичної літератури кафедр на 2020-2021 н.р. Стан підготовки до захисту магістерських робіт. Уніфікація критеріїв оцінювання кваліфікаційних робіт на спеціальних кафедрах. Стан підготовки до ЕК для освітнього ступеня «Магістр».
Грудень
1. Аналіз наповнення тестів для вступу в магістратуру Звіт про результати проходження: перекладацької практики студентів 1 курсу ОР «магістр» та перекладацької практики з основної іноземної мови та другої іноземної мов студентами 2 курсу ОР «Магістр» спеціальності Філологія (АУП, НУП, ФУП)
Лютий
1. Успішність та якість знань студентів 1-6 курсів (денної та заочної форм навчання), результати зимової екзаменаційної сесії Звіт про результати роботи ЕК. Про стан організаційної та ефективність виховної роботи наставників в академічних групах та в гуртожитку. Підготовка наказів та документації для проходження практики студентами Про стан та проблеми науково- дослідницької роботи студентів факультету іноземних мов.. Підготовка та участь у студентських наукових конференціях. Рекомендації тез до друку.
Березень
1. Організація навчально-методичної роботи зі студентами (планування, підхід, забезпечення навчальною та методичною літературою) Підготовка молодих науковців на спеціальних кафедрах. Перспективи та проблеми. Про стан, шляхи розвитку та вдосконалення листаційного навчання на кафедрах факультету іноземних мов. Звіт про проходження педагогічної практики студентами 4-го курсу спеціальності Філологія та Середня освіта (англійська мова та література)
Квітень
1. Результати модульного контролю студентів 1-6 курсів з фахових та фундаментальних дисциплін. Стан викладання професійної іноземної мови та фахової (професійної) мови на кафедрах факультету іноземних мов. Проблеми у сучасних навчальних умовах. Затвердження голів ЕК для освітнього ступня «Бакалавр».
Травень
1. Рекомендації на продовження контрактів. Звіти аспірантів.
Червень
1. Рекомендації на продовження контрактів. Результати літньої заліково- екзаменаційної сесії, якість знань студентів 1 -6 курсів денної та заочної форм навчання. Звіт про результати роботи ЕК. Звіт старших наставників спеціальних кафедр про стан виховної роботи в академічнх групах Про роботу Лінгвістичного центру