Міжнародні партнери

1. Австрійською службою обмінів (ӦAD)
- у лютому завершився трирічний спільний з університетом Іннсбрук (Австрія) проект PREPUS, в якому брали участь студенти кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства, які під керівництвом к.ф.н., доц Олексишиної Л.Г. підготували публікації в австрійсько-український збірник наукових робіт. Презентація видання за участі австрійських партнерів відбулась 23 лютого.
2. Литовськими партнерами (Міністерством освіти Литовської республіки, Вільнюським педагогічним університетом, Університетом Вітаутаса Великого)
- в ЧНУ продовжує плідно функціонувати Центр балтійських мовних студій, який сприяє удосконаленню знань литовської мови та культури через: мовні школи (в січні – лютому в зимній школі з вивчення литовської мови та культури у Вільнюсі взяло участь 4 студентів факультету; в лютому – травні семестровий курс вивчення Балтистики у Вільнюському університеті пройшли 3 студентів; в липні – серпні у літній школі з вивчення литовської мови та культури у Вільнюсі взяли участь 1 студент та 1 викладач ЧНУ); курси методики викладання литовської мови (у серпні курси для викладачів литовської мови в Університеті Вітаутаса Великого пройшла доц. Шиба А.В.);; візити литовських партнерів (4-8 листопада відбулись лекції викладачів університету Вітаутаса Великого Лайми Англікене та Юрги Маяусквіте-Бондаз; 18-22 листопада практичні заняття з литовської мови провели професори університету Вітаутаса Великого Вілма Леонавічене, Лайма Бучене, Регіна Рінкаускене та Лютаурас Дегесіс); 18-22 листопада відбувся Тиждень литовської мови). Протягом навчального року на базі Центру балтійських мовних студій його керівником - доц. Шибою А.В. проводились регулярні практичні заняття литовської мови, країнознавчо-соціокультурні семінари.
3. Кафедри факультету іноземних мов співпрацюють з такими іноземними організаціями та установами:
- - представництвом Корпусу Миру (США) в Україні та з Програмою імені Фулбрайта. З вересня 2019 р. по червень 2020 р. на кафедрі англійської мови працювала стипендіатка програми імені Фулбрайта С. Бравн, яка організувала культурно-освітній англомовний клуб English Club для студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що регулярно працював на факультеті; - Німецькою службою академічних обмінів (DAAD): на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства працює лектор ДААД Каті Бруннер, яка, попри викладацьку діяльність, бере активну участь у науково-методичному житті факультету, регулярно проводить семінари з методики викладання німецько-українського перекладу. - В 2017-2020 роках відбувалася співпраця між інститутами германістики (GIP) та кафедрою германського, загального та порівняльного мовознавства. - Інститутом Гете в Україні: підписано угоду між Гете-Інститутом та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, що передбачає поліпшення німецькомовної та медіа-компетентностей студентів; популяризацію фаху «Німецька мова як іноземна» в Україні; співпрацю у практично-зорієнтованій підготовці та підвищенні кваліфікації майбутніх вчителів та викладачів німецької мови за програмою «Вчимося навчати німецької», яка базується на сучасних досягненнях методики та дидактики викладання німецької мови. Така угода стала можливою в результаті титанічної праці за активної участі проф. Б. Лабінської та Т. Коропатніцької, які пройшли 3 онлайн-курси підвищення кваліфікації (23 вересня – 8 грудня 2019, 11 травня – 5 липня 2020, 21 вересня – 23 жовтня 2020) та здобули цим право для Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича долучитися до угоди. - з Британською Радою в Україні: кафедра англійської мови бере участь у проєкті «Англійська для університетів» (тривалість проекту 2015-2021 рр.); продовжується активна співпраця кафедри іноземних мов для природничих факультетів у рамках розробки та імплементації «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти в Україні», зокрема у травні викладачі, постійно удосконалюючи педагогічну майстерність, долучились до організованих Британською Радою онлайн-діалогів між університетами Великої Британії та країн нашого регіону з метою обміну досвідом розв’язання проблем та викликів, спричинених Covid-19 у секторі вищої освіти; К. Худик як тренер Британської ради провела 138-годинний курс «Розвиток ключових умінь» для вчителів англійської мови Білорусі, Молдови, Грузії (липень 2020 року). - Посольством Франції в Україні та Міжнародною агенцією університетів Франкофонія: доц. Г. Кутасевич є співкерівником міжнародного наукового проекту «La fortification des capacités de recherche interdisciplinaire du patrimoine cuturel-lunguistique» та одним з організаторів Другого міжнародного конкурсу молодих науковців імені Жоржа Гамова, що отримав фінансування Університетської агенції Франкофонії (червень), а також взяла участь у заході «Marathon de lecture», організованому Міжнародною організацією Франкофонії (серпень). Доц. Г. Кутасевич та доц. В. Гладка активно впроваджують програму PROFLE+ з підготовки вчителів французької мови у Чернівецькому національному університеті, розроблену Міжнародним центром педагогічних досліджень (CIEP) та Національним центром дистанційної освіти Франції (CNED) у рамках міжнародного проєкту, заснованого Міністерством освіти і науки України та Посольством Франції. - Литовськими партнерами (Міністерством освіти Литовської республіки, Вільнюським педагогічним університетом, Університетом Вітаутаса Великого): в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича продовжує плідно функціонувати Центр балтійських мовних студій, який сприяє удосконаленню знань литовської мови та культури через мовні школи. Протягом навчального року (з квітня – дистанційно) на базі Центру балтійських мовних студій його керівником – доц. А. Шибою проводились регулярні практичні заняття литовської мови, країнознавчо-соціокультурні семінари. Міністерством освіти і науки Литви для студентів Центру закуплено навчальні підручники з литовської мови. - Університетом Штефана чел Маре, Сучава (Румунія): доц. Л. Гіков, С. Бортник та Л. Маковійчук взяли участь у роботі Весняної та Зимової шкіл з інтенсивного вивчення румунської мови в рамках діяльності Лекторату румунської мови при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та міжуніверситетської угоди про співробітництво. - Люблінським католицьким університетом імені Івана-Павла ІІ (Польща): на кафедрі англійської мови навчався студент по обміну, бакалавр спеціальності «Прикладна лінгвістика» Д. Трофим`юк.