Освітні програми

ОП БАКАЛАВР

014 Середня Освіта Англійська мова і література та друга іноземна мова
014 Середня Освіта Німецька мова і література та друга іноземна мова
014 Середня Освіта Французька мова і література та друга іноземна мова
035 Філологія Англійська мова і література та друга іноземна мова
035 Філологія Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови 2023
035 Філологія Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови
035 Філологія Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови

ОП МАГІСТР

014 Середня Освіта Англійська мова і література та друга іноземна мова
035 Філологія Англійська мова і література та друга іноземна мова
035 Філологія Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови
035 Філологія Німецька мова і література та англійська мова
035 Філологія Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов
035 Філологія Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови

СИЛАБУСИ

Іншомовна комунікація у професійній діяльності (англійська)
Іншомовна комунікація у професійній діяльності (німецька)
Практика особистої та професійної комунікації іноземною мовою

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Міжкультурна комунікація та лінгвосинергетика
Сучасні теорії граматики
Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія
Історія германських мов
Загальні теорії мови та історія лінгвістичних вчень
Квантитативні методи у лексичній семантиці
Парадигма сучасної лінгвістичної науки: прагма-лінгвістика та дискурсологія
Лексика в сучасних лінгвістичних студіях
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ (АСИСТЕНТСЬКУ) ПРАКТИКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ПОСИЛАННЯ ОПП

Посилання ОПП