Історично університетське викладання іноземних мов започаткувалося із заснуванням Чернівецького університету у 1875 році, коли при філософському факультеті було відкрито кафедри германістики (німецької мови) та романістики (французької, італійської та румунської мов). Знання німецької мови на Буковині, анексованій німецькомовною Австрією з 1774 року, мало, за словами депутата рейхстагу та майбутнього ректора Костянтина Томащука, „універсальне значення… для відкриття шляхів, якими й інші нації мають розвиватися в Австрії”. Хоча завдяки австро-йозефінському управлінню німецька мова стала вживаною на Буковині, проте вона набула тут форми розмовного койне („Buchenländisch“), і тому мала зазнати як мова викладання на всіх факультетах (за винятком теологічного і кафедр румунської та українських мов) необхідної літературної корекції. Кафедру німецької мови мали за собою професори Йозеф Штробль (1875-1892), Освальд Цінгерле (1892-1918) та Вільгельм Кош (1911-1918), які користувалися як рідномовники традиційним прямим методом, абсолютно доступним для більшості студентів, що знали німецьку як рідну чи вивчали її в школах та гімназіях. Гарні традиції мало й викладання французької мови.

Традиції вивчення іноземних мов було продовжено після окупації Буковини Румунією, яка посилила акцент на вивченні романських мов. Проте в Чернівецькому університеті імені короля Фердинанда і далі функціонували кафедри французької (де в 1939-1940 рр. навчався Пауль Целан), італійської, німецької та слов’янських мов, а також була відкрита кафедра англійської мови та літератури.

Після возз’єднання Північної Буковини з Україною кафедри англійської, німецької, французької та латинської мов і літератур, а також новостворена кафедра зарубіжної літератури (1945), входили до складу філологічного факультету з 1940 до 1954 р. На основі цих кафедр у 1954 році було створено факультет іноземних мов. 

Сьогодні до складу факультету входять кафедри германського, загального та порівняльного мо­вознавства, англійської мови, романської філології та перекладу, комунікативної лінгвістики і перекладу, іноземних мов для гуманітарних факультетів та іноземних мов для природничих факультетів. На факультеті працюють 150 співробітників, з них 6 докторів наук, професорів, 4 докторів наук, доцентів, 40 кандидатів наук, доцентів, 20 кандидатів наук.   

Першим деканом фа­культету був старший викладач Феодосій Гелета. Пізніше, в різний період – доценти Віра Любопитнова, Дем'ян Радченко, Людмила Миловидова, Ярослав Пащук, Роман Вацеба, професори Володимир Кушнерик, Віктор Левицький, Віктор Козловський.

З 2015 року факультетом керує доктор філологічних наук, професор Ірина Осовська.

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства

Кафедра  германського, загального і порівняльного мовознавства була заснована у 1875 році та стала одним із провідних університетських підрозділів, маючи  значний вплив на розвиток германського, загального і порівняльно-історичного мовознавства та математичної лінгвістики як в Україні, так і за її межами.

Сьогодні кафедра забезпечує викладання курсів загального мовознавства на денному та заочному відділеннях факультету іноземних мов, а також лекційних курсів (з історії мови, лексикології, граматики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, стилістики німецької мови, вступу до спеціальної філології, історії граматики, основи теорії мовної комунікації лінгвокраїнознавства, основ лінгвістики тексту; методики викладання мови та літератури у середній школі та ЗВО, новітніх технологій вивчання іноземної мови; сучасної літератури німецькомовних країн; теорії перекладу) та набуття практичних знань з німецької як основної / другої, а також практичного курсу перекладу з основної та другої іноземної мови для студентів німецького відділення.

Кафедра існувала з часу заснування університету, тут працювали: проф. Йозеф Штробль (1875-1892) – німецький готичний епос, романтизм, синтаксис, словотвір; проф. Освальд Цінгерле фон Зуммерсберг (1892-1918) – германістика, граматика готської мови, діалектологія, історія німецької мови; проф. Вільгельм Кош (1911-1916) – новітня німецька література, драматургія, практична німецька мова; проф. Георг Райхель (1911-1918) – порівняльна граматика, загальне мовознавство, діалектологія. У румунські часи (1918-1940) на кафедрі викладали: проф. Віктор Мораріу (історія німецької літератури), проф. Франц Ланг (німецький народний епос).

З 1954 року кафедра входила до складу факультету романо-германської філології. В 1976 році кафедра отримала назву «Кафедра німецької мови і загального мовознавства» а у 2001 році була реорганізована та перейменована на «кафедру германського, загального і порівняльного мовознавства».

Завідувачами кафедри були: О.П. Волощук, Р.І. Камелін, Н.Є. Ноллен, В.С. Бабенко, В.І. Любопитнова, Н.С. Бєлашова, І. Л. Турчин. З 1974 по 2012 рр. кафедрою завідував проф. Віктор Левицький. З 2012 р. кафедру очолює проф. Володимир Кушнерик.

У 1983 році при кафедрі було відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.02.04 – германські мови під керівництвом проф. Віктора Левицького, що дало можливість підготувати плеяду молодих науковців. Згодом при кафедрі було відкрито і докторантуру зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, де  на даний час проходять підготовку 2 доценти.

Основна наукова проблематика кафедри охоплює: лексичну та фонетичну семантику, історію і етимологію германських мов, міжрівневі відношення у германських мовах (лексика й морфологія, лексика та синтаксис, лексика і фонетика), фразеологію, функціональну стилістику, лінгвопрагматику, когнітологію. При кафедрі функціонує фахове наукове видання «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики» (Науковий вісник Чернівецького національного університету).

Дослідження науковців кафедри публікуються англійською мовою у вітчизняних та міжнародних журналах (напр. “Language and Language Behavior Abstracts (San Diego, USA)”, “Indogermanische Forschungen“, “Historische Sprachforschungen“, “Quantitative linguistics“, “Glottometrics“ (Німеччина), у виданнях Університету Альпен-Адріа (Клагенфурт, Австрія).

За час існування аспірантури та докторантури на кафедрі підготовлено трьох докторів та понад 60 кандидатів філологічних наук. Наразі до викладацького складу кафедри входять: 2 доктори філологічних наук,  професори (Володимир Кушнерик, Ірина Осовська), 1 доктор педагогічних наук, професор (Богдана Лабінська) – за сумісництвом, 2 доктори філологічних наук, доценти (Світлана Кійко, Юрій Кійко), 11 доцентів та 15 кандидатів філологічних наук. Така статистика свідчить про те, що кафедра володіє належним кадровим потенціалом для проведення як навчально-виховної, так і науково-дослідної роботи.

 Викладачами кафедри підготовлено до друку та видано низку підручників, методичних посібників, хрестоматій, методичних розробок для студентів з теоретичних та практичних дисциплін. Так, професори Віктор Левицький, Олександр Огуй, Володимир Кушнерик, Світлана Кійко, доц. Юрій Кійко підготували підручники з німецької мови, лексикології, мовознавства, германістики з грифом МОНУ, проф. Ірина Осовська та доц. Лариса Олексишина долучились до робочої групи, яка створила 4-томний унікальний для України підручний німецької мови «DU». У видавництвах України опубліковані монографії Віктора Левицького, Світлани Кійко, Юрія Кійка, Олександра Огуя, Ірини Осовської з історії мови, семасіології, загального і порівняльного мовознавства, дискурсології.

У період з 2001 по 2010 р.р. кафедра активно співпрацювала з Геттингенським університетом (Німеччина), а також підтримує зв’язки з університетами України (Львів, Київ, Одеса, Донецьк, Івано-Франківськ, Ужгород), Білорусі (Мінськ), Польщі (Гданськ), Румунії (Яси), Чехії (Прага), Німеччини (Бохум, Трір, Геттінген, Аугсбург, Берлін), США (Мінеаполіс). У 2017 році в рамках програми ДААД укладено тристоронній договір з університетами Аугсбурга (Німеччина) та Пільзена (Чехія).

Постійними співробітниками кафедри тривалий час є лектори Німецької служби академічного обміну (DAAD).

Кафедральна бібліотека укомплектована новітньою науковою та навчальною німецькомовною літературою. Свого часу вона наповнилася цінними книгами з особистих зібрань проф. Дітера Керубіма та проф. Віктора Левицького.

У 2003 році на факультеті іноземних мов було відкрито спеціальність «Німецько-український переклад», яка одразу ж здобула прихильність серед абітурієнтів. В короткий термін викладачі кафедри – доценти Антоніна Король, Сергій Кантемір, Галина Сеник та Лариса Олексишина розробили програми до нової спеціальності та адаптували здобуття перекладацьких компетенцій відповідно до сучасних вимог на ринку праці. Вже з самого початку викладачі активно співпрацюють з колегами з  Австрії та Німеччини та обмінюються з ними досвідом. У 2005 р. майстер-клас з перекладу проводив досвідчений перекладач з університету Карла Франца м. Грац Гаральд Фляйшманн. Лектор Австрійської служби обміну (ÖAD) Беньямін Грілль проводив воркшопи для викладачів, практичні заняття з студентами та залучав їх до наукових проектів.

За сприяння Німецької служби академічного обміну (DAAD) на кафедрі було проведено серію семінарів та майстер-класів з методики викладання та практики перекладу, у яких брали активну участь викладачі Микола Заполовський, Антоніна Король, Галина Сеник, Андрій Євчук, Людмила Томнюк, Ольга Кравчук, Ірина Копилова, Інна Федірчик, Лариса Олексишина, Анастасія Гуцол.

Переломним моментом для спеціальності став період з 2012 по 2018 рр., коли на кафедрі викладала лекторка DAAD Каті Бруннер, яка запровадила проведення науково-практичних семінарів з метою покращення методики викладання перекладу, а саме з опорою на функціональний підхід у перекладознавстві. У цьому відношенні викладачі стали новаторами в Україні, особливо їх позиція посилилася після проведених у 2015 та 2019 рр.  за фінансової підтримки DAAD семінарів-практикумів з професором університету Гайдельберґ Крістіаною Норд. Каті Бруннер та доц. Лариса Олексишина стали учасницями міжуніверситетської німецько-української робочої групи з розробки підручника та робочих матеріалів з методики викладання перекладу.

Результати застосування новітніх методів викладання проявили себе на Всеукраїнських олімпіадах з німецько-українського перекладу, де студенти спеціальності (Галина Чуйко, Марко Кулик, Олександра Ванкевич, Марина Литвинюк, Оксана Гергелійник) вже п’ять років поспіль займають призові місця.  

Особливо важливими стали останні проекти, які здійснюються в рамках перекладацької практики студентів. У 2014 році за сприяння Австрійського бюро кооперації лектор Австрійської служби обміну ÖAD Флоріан Рінеш разом з колегами по кафедрі керували проектом, в результаті якого були перекладені та опубліковані українською мовою есеї Альфреда Польґара та Еґона Фріделя. У 2016-2018 роках студенти спеціальності брали участь у проекті «PREPUS» спільно зі студентами університету міста Іннсбрук (Австрія), вивчаючи минуле урбаністичного простору Буковини та  Тіроля. У 2019 році в рамках року Австрійської культури в Україні уряд землі Карінтія профінансував публікацію студентських перекладів оповідань Франца Порубски та Конрада Пекельманна.   

Випускники кафедри плідно працюють на теренах України та за кордоном. Так, доц. Валентина Казимір (Постоловська) тривалий час завідувала кафедрою німецької філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, проф. Марія Іваницька керує кафедрою німецької філології та перекладу Кіївського ніонального університету імені Тараса  Шевченка, доц. Руслан Іваницький  очолює один з відділів Гете-Інституту Україні, проф. Тетяна Клуберт (Григорійчук) очолює кафедру педагогіки Університету Аугсбургу (Німеччина). 

Кафедра англійської мови

Кафедру англійської мови утворено в 1944 р. Першим її завідувачем була старший викладач Р. С. Раух. Пізніше кафедру очолювали доценти Дем'ян Радченко, Ніна Пелевіна, Людмила Миловидова, Валерій Михайленко, Надія Львова, Андрій Панаськов, а сьо­годні кафедрою завідує проф. Надія Єсипенко. Навчальний процес забезпечують 4 професори, 15 кандидатів наук, з яких 9 доцентів, 7 асистентів та 2 аспірантів.

Навчальний процес на кафедрі проводиться за трьома напрямами: англістика, методика викладання англійської мови, переклад. Викладачі читають кур­си з англійської мови (читання, письмо, мовлення, аудіювання), граматики (практична, теоретична та функціональна), лексикології (дериватологія, семантика, лексикографія), фонетики (практична, теоретична), історії мови, перекладу (те­орія і практика), лінгвокраїнознавст­ва, аналіз художнього  тексту, теорії і практики ко­мунікацій, методики викладання англійської мови, методів лінгвістичного аналізу, літератури англомов­них країн, англійська для академічного вжитку та бізнес англійська. Підготовка студентів на кафедрі відбувається за трьома освітніми рівнями: бакалаврський (І рівень), магістерський (ІІ рівень) і докторський  (PhD) (III рівень). Студенти навчаються на зазначених рівнях за двома спеціальностями: 035 Філологія і 014 Середня освіта.

Окрім основного навчального про­цесу, викладачі кафедри регулярно за­лучаються до читання курсів у Буко­винській малій академії наук, яка функціонує при університеті з метою безперервної підготовки учнів для вступу у заклади вищої освіти.

Кафедра англійської мови регуляр­но співпрацює з Чернівецьким обла­сним інститутом післядипломної пе­дагогічної освіти та постійно підтри­мує шефські зв'язки з гімназіями №1, 2, 4, 5, загальноосвітніми школами № 18 та № 22 Чернівців, які є базо­вими для проходження студентами спеціальності Середня освіта педагогічних практик – важливим напрямом системи про­фесійної підготовки.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажу­вання в кращих вузах України та закордоном. Налагоджено плідні та тісні зв'язки з університетами США (Лок-Хейвен), Румунії (Сучава, Ясси), Словаччини (Кошице), Болгарії (Велико-Тирново); викладачі є постійними членами і в міжнародних організаціях, таких як TESOL України, беруть активну участь в наукових семінарах і тренінгах, організованих Британською Радою в Україні, Посольством США в Україні та освітніми громадськими організаціями.

Кафедра англійської мови співпрацює з Корпусом Миру (США) з 1998 року, а також з програмою імені Фулбрайта в Україні – реалізуючи один з напрямків діяльності цієї організації, а саме: викладання англійської мови. Волонтери корпусу Миру викладають усне мовлення, основи творчого письма та проводять English Club для студентів кафедри, діяльність якого спрямована на розвиток мовленнєвих навичок студентів, на ознайомлення студентів з культурою англомовних країн, що досягається шляхом перегляду сучасних англомовних художніх фільмів та подальшого обміну думками. Студенти залучені до обговорення побаченого в мережі Інтернет на спеціально створеній дискусійній платформі у соціальній мережі Facebook. Студенти кафедри активно долучаються до різноманітних програм, як українських, так і міжнародних. У рамках програми Erasmus+Ka студенти кафедри навчаються в Австрії (Клагенфурт), Литві (Вільнюс), Польщі (Лодзь), Іспанії (Валенсія), Грузії (Руставі). Студенти-магістри кафедри мають можливість навчатися в університеті ім. П. Шафарика (Кошице, Словаччина) за програмою подвійних дипломів зі спеціальності 035 Філологія (англійська мова та література) і  2.1.29 Британські та американські студії, що надає   їм змогу отримати диплом про вищу освіту європейського зразка.

Викладачі приділяють осо­бливу увагу й науковій роботі. На кафедрі видається періодичне наукове видання  «Германська філологія». Члени кафе­дри постійно беруть участь у наукових конфе­ренціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.

При кафедрі діє аспі­рантура. Завідувач кафедри є членом спеціалізованої Вченої ради Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (зі спеціальностей 10.02.04 – гер­мансь­кі мови та 10.02.01 – ураїнська мова), а також спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство); рецензує та опонує канди­датські та докторські дисертації, редагує монографії, посібники, підручники, входить до редколегії видання «Актуальні проблеми романо-германської фі­ло­логії та прикладної лінгвістики» та наукового вісника Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича „Германська філологія”.

Проф. Олександр Колесник бере участь у роботі спеціа­лізованих вчених рад К 26.133.08 (Київський національний університет імені Бориса Грінченка) та К 26.053.15 (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), входить до редколегій наукового вісника Чер­ні­вецького університету „Германська філологія” та фахового видання StudiaPhilo­logica (Київський національний університет імені Бориса Грінченка), бере участь у роботі «Форуму віль­ного наукового дискурсу».

Належно укомплектований книжковий фонд на­вчальної та наукової літератури, який пропонується студентам для опанування. Особливо вирізняється багата фондами англомовна бібліотека, зібрана за сприяння Посольства США та Британської Ради в Україні. До послуг студентів лабораторії з фонетики, перекладу, країнознавства та методики викладання англійської мови.

Кафедра комунікативної лінгвістики та  перекладу

Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів з перекладу на випускових факультету з метою забезпечення потреби у висококваліфікованих спеціалістах із іншомовної комунікації та перекладу, викликаної розширенням міжнародних зв’язків та глобалізаційними процесами, інтенсифікацією міжнародного співробітництва, входження України в міжнародні інтеграційні структури.

Кафедра готує фахівців у галузі мовної комунікації, перекладачів, викладачів основної мови та перекладу. Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів зі вступу до перекладознавства, історії перекладу, порівняльної граматики, порівняльної лексикології, порівняльної стилістики, основ мовної комунікації, особливостей перекладу художнього тексту та спеціальних текстів.

Завідувач кафедри – проф. Василь Бялик.

Основними напрямами наукових інтересів кафедри є дослідження в галузі міжмовної та міжкультурної комунікації, вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми художнього перекладу, висвітлення особливостей функціонування різнорівневих мовних одиниць в перекладацькому процесі, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів навчання перекладу.

На кафедрі частими гостями є професори з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Кропивницького державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін., а також провідні фахівці та вчені із США, Канади, та інших країн, які читають лекції та проводять семінари, майстер-класи для викладачів та студентів, беруть участь у роботі міжнародних конференцій, що проводяться за активною участю кафедри. Студенти кафедри мають прекрасну можливість проходити педагогічну практику в провідних закладах загальної середньої освіти міста, асистентську практику викладання перекладу в університеті, перекладацьку практику – на базі кафедри, органів місцевого самоуправління, приватних ІТ компаній, обласної державної адміністрації, надаючи послуги синхронного перекладу на міжнародних конференціях та різноманітних заходах, які проводяться як в університеті, місті Чернівці, так і за межами області. Закордонне стажування студенти та викладачі проходять у вишах Австрії, Іспанії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, США. Студенти кафедри мають змогу брати участь в всеукраїнських конференціях та конференціях міжнародного рівня.

Кафедра бере участь в організації та проведенні міжнародних наукових конференцій за участі провідних вчених України та зарубіжжя (проф. Алла Пермінова, (Україна), проф. Марек Лукасік (Польша), проф. Аурелія Тінакова (Словаччина), проф. Валерій Полковський (Канада), проф. Майкл Найден (США), Світлана Буджак-Джоунс (США), проф. Олександр Білоус (Кропивницький), проф. Леонід Чорноватий (Харків) та ін.), які діляться своїм досвідом з проблем міжмовної і міжкультурної комунікації та дидактики перекладу. Проф. Василь Бялик перебував в університеті штату Пенсільванії упродовж 2016-2017 н.р за програмою імені Фулбрайта. В результаті стажування встановлені зв’язки з міжнародним університетом штату Вірджинія, підписано міжуніверситетську угоду про співробітництво, започаткована тісна співпраця з проф. Майклом Найденом (США).

Особовий склад кафедри підвищує свій рівень в рамках програм Британської ради. Досвідченим та затребуваним тренером багатьох таких програм є викладач кафедри, кандидат філологічних наук Катерина Худик.

Спеціалізація «Переклад (англійсько-український)» забезпечується викладанням теоретичних та практичних курсів докторами філологічних наук, професорами Іваном Бехтою, Василем Бяликом, Аллою Перміновою; кандидатами філологічних наук, доцентами: Іриною Беженар, Олесею Бурдейною, Анною Заслонкіною, Анною Косенко, Наталією Куконіною, Іриною Микитюк, Оксаною Петренко; кандидатами філологічних наук Оксаною Лесінською, Ольгою Шумейко, Юлією Головащенко, Олександрою Нузбан, Іриною Равлюк, Інною Румігою, Наталею Сунько, Катериною Худик; кандидатом історичних наук Петром Бочаном, кандидатом політичних наук Миколою Прохоровим; асистентами Катериною Балахтар, Юлією Банар, Лесею Горченко, Тетяною Карп’юк, Галиною Кожем’якіною, Людмилою Ніжнік, Оленою Новосадською, Тетяною Поведою, Оксаною Попович, Тетяною Савчук, Лесею Сурніною, СвітланоюТаран. За час існування кафедри захищено три докторські та 24 кандидатські дисертації, що свідчить про інтенсивну наукову роботу кафедри.

При кафедрі працює творча лабораторія перекладача, де студенти мають змогу відшліфовувати свою перекладацьку майстерність як у царині письмового, так і усного перекладу, а також Drama Club, де поряд із акторською майстерністю студенти покращують свої мовні та комунікативні навички.

Виконуються перекладацькі проєкти викладачами та за участю студентів з подальшою публікацією у провідних видавництвах  України, а також згідно укладених угод з ректоратом університету, ОДА, приватними компаніями. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України, а також з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії, Польщі, Словаччини,  із організаціями Освітній Громадянський Проект, НУО  «Українська Демократична Асоціація», «Вікно в Америку», Центральний Європейський Університет, Британська Рада, Корпус Миру, з Посольствами США та Великобританії, міжнародними організаціями.

Кафедра романської філології та перекладу

Французька мова культивується в університеті з часу його заснування. Як окрему навчальну дисципліну її започаткував випу­скник Сорбони, професор Олександр Будінський, який працював на кафедрі романістики у складі фі­лософського факультету.

Колишня кафедра французької мови, а з 2006 року кафедра романської філології та перекладу як окремий навчаль­ний підрозділ функціонує в університеті з 1945 р.: спочатку у складі філологічного факультету, а після 1954 р. – як обов'язкова складова факультету романо-германських мов. Фундатором кафедри та її пер­шим завідувачем була старший викладач Ольга Златоустова. Опісля керівництво кафедрою здійснювали доценти Валентина Титова, Віктор Лисицький, Людмила Єршова, Зінаїда Янош, Георгій Жерновей, Тарас Івасютин. Сьогодні кафедру очолює колишній її най­кращий випускник, доктор філологічних наук, про­фесор Михайло Попович.

Доброю традицією на кафедрі стала підготовка викладацьких кадрів на базі студентів університету. Власна кузня кадрів будувалася впродовж багатьох років і долучилися до її становлення в різний період доценти Людмила Єршова, Зінаїда Янош, Людмила Ільвес, Тарас Івасютин, Ярослав Пащук, Ганна Присяжнюк, Ольга Жепко, Захарій Юрценюк, Михайло Максимич, а та­кож викладачі-практики французької мови Тарас Івасютин, Людмила Прохоренко, Людмила Шуляківська, Ганна Шаповал, Марія Яценюк, Маргарита Гаврилюк.

Великий внесок у формування наукового, нав­чально-методичного та професійного авторитету кафедри зробили випускники Львівського національного уні­верситету, колишній декан фа­культету іноземних мов, доц. Роман Вацеба, колишній завідувач кафедри інозем­них мов історичного факульте­ту університету Тарас Івасютин, а також асистент Валентина Балановська – випускниця Ленінградсь­кого державного університету.

Завдяки напо­легливій і творчій науковій та навчальній роботі цих викладачів університетська кафедра французької мо­ви завжди була однією з найкращих не тільки в Ук­раїні, а й у всьому колишньому Радянському Союзі. Саме тоді закладалися професійні основи майбутнього фахового зростання молодого покоління кафедри, яке успішно поєднувало викладацьку роботу з науковою. Естафету наукових досягнень кафедри підхопили викладачі нинішньої кафед­ри доценти Діна Князєва, Марина Смірнова, Галина Драненко, Наталія Якубовська, Діана Руснак, Валентина Гладка, Наталія Сопилюк, Олена Стефурак, Ірина Сатиго та талановита, цілеспрямована молодь. З відкриттям аспірантури на кафедрі наукові роботи захистили під керівництвом завідувача кафедри професора Михайла Поповича Галина Кутасевич, Валентина Гладка, Олена Стефурак, Наталія Сопилюк. Надихнена прикладом своїх колег, Діана Руснак успішно завершили навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету й захистила кандидатську  дисертацію з проблем методики викладання іноземних мов. Зараз вона активно працює над темою докторського дослідження з обраного наукового напрямку під керівництвом професора Київського національного лінгвістичного університету Оксани Бігич.

Наукові інтереси викладацького колективу кафедри зосереджені на питаннях загального  та романського мовознавства, літературознавства та перекладу, а також методів вивчення іноземних мов.  Захис­тили дисертації на здобуття на­укового ступеня доктора філологічних наук Галина Драненко (консультант – проф. Анатолій Нямцу), Валентина Гладка (консультант – проф. Валентина Бурбело). Науковий потенціал кафедри забезпечують нині три доктори наук, вісім кандидатів наук та пʼять асистентів.

Асистенти кафедри Олена Матвеєва, Людмила Фенюк, Ванда Комаровська-Воловик, Ольга Глех, Аліна Громик і Надія Якимчук окрім наукових досліджень приділяють осо­бливу увагу підготовці навчально-методичних посібників для студентів неспеціальних факультетів, які продовжують вивчати французьку мову.

Викладачами кафедри лише за останні 5 ро­ків  опубліковано три монографії, 9 підруч­ників та посібників, понад 100 наукових статей і наукових тез – резуль­тат участі у більш як 50 наукових конференціях.

Вагомим позитивним штрихом діяльності кафедри є те, що всі дисципліни навчального плану викладаються студентам за авторськими підручниками та посібниками, абсолютна більшість з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України або ж Вченої ради університету

 Науковий потенціал кафедри виявляється також в тому, що доктори наук регулярно запрошуються спеціалізованими вченими радами України до опонування докторських та кандидатських дисертацій, дають відгуки на автореферати таких робіт.

Упродовж багатьох років кафедра романської філології і перекладу підтримує тісний зв'язок з різними українськи­ми та закордонними вишами, що дає змогу її членам постійно підвищувати свій науковий і фаховий рівень за межами університету. Особливо тісні парт­нерські стосунки налагоджені з Лотаринзьким університетом (Франція), де всі викладачі кафедри пройшли тривале мовне та науково-методичне стажування. Викладачі цього університету, при активній підтримці Посольства Франції в Україні, беруть активну участь в роботі Літнього університету, який кафедра організовує щороку для молодих викладачів закладів вищої освіти України з французької мови. Необхідно зазначити, що Літній університет неабияк зацікавив і педагогів європейських вишів, а тому в останні роки бажаючих взяти у них участь невпинно зростає.

Крім того, на кафедру регулярно приїжджають французькі лектори, які надають вели­ку допомогу у підготовці спеціальних курсів та в опа­нуванні сучасних методів викладання французької мови. Під їх керівництвом на кафедрі щорічно прово­дяться конкурси знавців французької мови, літерату­ри та культури, концерти, вистави, виставки до Міжнародного дня франкофонії, а також відзна­чається «Французька весна» із залученням учнів за­гальноосвітніх шкіл міста. А студенти беруть пос­тійну участь у конкурсі «Золоте перо», що прово­диться під егідою Французької академії наук.

Відрадно, що зв’язки кафедри з європейськими вишами не обмежуються лише партнерською угодою з Лотарінгським університетом, яка діє вже понад двадцять років. Їх географія щороку розширюється завдяки наполегливим зусиллям науковців кафедри. Так, доктор філологічних наук Галина Драненко взяла участь у понад 20 закордонних наукових конференціях і колоквіумах (з публікацією статей у міжнародних журналах і колективних монографіях), які були організовані університетами у Меці (2008-2014), Нансі (2018), Руані (2016), Берліні (2013), Бордо (2017)  Парижі (2018), Мадриді (2019) та ін. Нині Галина Драненко – відома у наукових колах Європи фахівець з літературознавства, її регулярно запрошують до участі у наукових проектах та включають в організаційні комітети конференцій. Була науковим керівником трьох міжнародних колоквіумів (Мец, 2015; Бордо, 2017; Мадрид, 2019).

Значний внесок у розвиток зарубіжних зв’язків кафедри робить доц. Галина Кутасевич. З 2017 року вона є постійним лектором при Університетах Франкофонії (м. Ніцца, Франція), де вчителі та викладачі французької мови з усього світу проходять курси підвищення кваліфікації. Читала лекції з методики викладання іноземної мови та проводила майстер класи  у рамках науково-методичних семінарів в Україні, Франції, Чехії, Білорусі, Греції, Румунії та Туреччині. Завдяки набутому закордонному досвіду та плідним професійним зв’язкам з відомими у Європі науковцями та методистами, Галина Кутасевич домоглася вступу у 2017 році кафедри романської філології та перекладу до Університетської агенції Франкофонії. Починаючи з 2018 року реалізовуються успішні проекти за підтримки Університетської агенції Франкофонії. 

Значний внесок у розвиток плідних зарубіжних зв’язків кафедри романської філології та перекладу з вишами Франції зробили доценти Діана Руснака, Наталія Сопилюк, Олена Стефурак.

Кафедра романської філології та перекладу підтримує тісні професійні зв’язки з багатьма спорідненими кафедрами України, як-то кафедрою теорії та практики перекладу французької мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету,  кафедрою романської філології Львівського національного університету імені Івана Франка та ін. Ці партнерські стосунки відкривають викладачам кафедри можливість проходити стажування, обмінюватися досвідом щодо навчальних програм, взаємозбагачуватись у питаннях організації та проведення навчальних занять з різних фахових дисциплін, обмінюватися навчальними матеріалами.

Невипускові кафедри

З 1954 р. іноземні мови (для неспеціалізованих факультетів) викладалися при спеціальних кафедрах англійської, німецької та французьких мов за допомогою традиційного – граматичного підходу та усвідомлено-порівняльного методу.

В середині 70-х років на факультеті іноземних мов постала гостра потреба створення ще одного осередку — загальної кафедри іноземних мов (англійської, німецької та французької) для неспеціальних факультетів, викликана тим, що зросла кількість факультетів, збільшився набір студентів і, що найголовніше, – відкрито нові спеціальності, які вимагали використання наукової літератури іноземними мовами та спеціальної підготовки викладачів. Кафедра іноземних мов розпочала свою діяльність лише з вересня 1976 p., а її завідувачем стала доц. Ірина Турчин. У грудні 1977 р. за наказом Міністерства вищої освіти УРСР кафедру визначено опорною для 12 вузів західного регіону України. У межах цих компетенцій виконувався широкий обсяг роботи, спрямованої на вдосконалення навчального процесу, контролю знань студентів, на створення методичних розробок, рекомендацій, використання технічних засобів навчання, унаочнення тощо, що, однак, мало значне ідеологічне спрямування. Згодом кафедра стала базою для проведення республіканської олімпіади з французької та німецької мов.

Враховуючи велику кількість штатних викладачів, у 1983 р. кафедру було розділено на дві – кафедру іноземних мов для гуманітарних (завідувач доц. Ірина Турчин) та кафедру іноземних мов для природничих факультетів (завідувач доц. Надія Щербань). Викладачами кафедр видані методичні розробки, рекомендації з питань країнознавства, реферування анотацій фахових текстів, впровадження фонетичних вправ. Поряд із методичною проводилися й наукова робота. У 80-х роках захищають кандидатські дисертації Олени Бурбак, Галини Семен, Тетяни Романової, Галини Лабовкіної.

У 1990 р. відбулося об’єднання двох кафедр іноземних мов під загальною назвою “Кафедра германських мов для неспеціальних факультетів”, яку очолив проф. Тарас Кияк, який інтенсивно взявся як за пожвавлення міжнародних контактів, так і за наукову роботу кафедри. Проф. Тарас Кияк створив при кафедрі школу термінознавства. Науковці кафедри почали працювати над теоретичними та прикладними проблемами лексикології та лексикографії, кандидатські дисертації захистили Руслан Іваницький, Ірина Гнатишена, Андрій Дяков, Ольга Івасюк та Людмила Рудько.

З 1994 р. по 2000 р. кафедру було розділено на дві. Кафедру іноземних мов для природничих факультетів очолив доц. Володимир Кушнерик, а для гуманітарних факультетів – доц. Тетяна Романова.

У квітні 2001 р. кафедри знову об’єднали, приєднавши, однак, відділену раніше секцію німецької мови (яку очолила спочатку доц. Надія Щербань, а з 2003 р. – доц. Галина Лабовкіна) до кафедри німецької мови (завідувач – проф. Віктор Левицький). З 18 квітня 2001 року основною частиною об’єднаної кафедри – кафедрою англійської мови для неспеціальних факультетів, що утворилася на базі об’єднаних кафедр германських мов, яким передувала кафедра іноземних мов, керував проф. Олександр Огуй, основним завданням котрого стало створення наукової школи на базі суттєво омолодженої кафедри. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри Алла Кушнірик, Тетяна Венкель, Надія Тимощук, Жанна Черська, Ірина Ґріль, Ангеліна Гоян. Були захищені кандидатські дисертації Альони Матійчак, Оксани Петренко, Юрія Собкова, Тетяни Бухінської, Наталії Головацької, Оксани Данилович, Лесі Гладкоскок. Доцентами стали Ірина Мурадханян, Оксана Петренко та Ірина Кухарська. Викладачі кафедри натхненно працювали, створюючи посібники, здійснюючи дослідження та публікуючи їх результати, виступаючи на різноманітних конференціях як українського, так і міжнародного рівня, вдосконалюючи методику викладання іноземної мови гідно продовжуючи традиції кафедри, закладені їх попередниками. Професійний рівень кафедри підтверджувався й викладацькою роботою її спеціалістів у США (Алла Кушнірик, Валентина Архелюк).

У вересні 2006 року кафедру було повторно реорганізовано через приєднання секції німецької мови для неспеціалізованих факультетів. У наслідок цього об’єднання постало 2 кафедри: іноземних мов для гуманітарних факультетів (завідувач проф. Олександр Огуй) та іноземних мов для природничих факультетів (завідувач доц. Володимир Кушнерик).

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

Колектив кафедри іноземних мов для природничих факультетів та її завідувач – доц. Олена Манютіна, яка очолила її в 2012 році, пишається своєю історією та вагомим внеском у розвиток навчальної, методичної та наукової роботи університету.

У 2015-2016 н.р. повний кадровий склад кафедри нараховував рекордну цифру – 35 викладачів, із них 11 кандидатів філологічних наук, 5 доцентів, 17 асистентів, 2 аспірантів. У 2019 р. повний кадровий склад –   це 31 співробітник. Кафедра розвивається і якісно, постійно підвищуючи свій професіональний рівень. Лише за 2015-2016 рр. кадровий склад кафедри поповнений 5 кандидатами філологічних наук, Наразі у 2019-2020 н. р. викладання різних дисциплін забезпечують 5 доцентів та 13 асистентів (9 кандидатів філологічних наук, 1 – кандидат педагогічних наук). Співробітники кафедри викладають іноземні мови в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук, Інституті біології, хімії та біоресурсів, на географічному факультеті, факультетах прикладної математики та інформатики, архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ імені Юрія Федьковича денної і заочної форми навчання. У 2018-2019 н. р. проводилась робота у 211 групах, в яких лише студентів 1 курсу – 622, а всього – понад 2050. Викладачі кафедри проводять також заняття у групах аспірантів та магістрантів, готуючи їх до складання кандидатського іспиту з іноземної мови та застосування її у майбутній науковій діяльності.

Колектив викладачів кафедри активно впроваджує новітні методичні підходи у навчанні іноземним мовам, працює над навчально-методичними комплексами, новими робочими програмами, підготовкою підручників, методичних посібників, методичних рекомендацій, тематичних словників тощо. За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано більше 40 посібників та підручників, 3 з них з грифом МОНУ. 

Викладачі кафедри вважають пріоритетним підвищення свого науково-кваліфікаційного рівня. На кафедрі здійснюється широкий спектр наукових досліджень, пов’язаних як з теоретико-методологічною, статистичною обробкою емпіричного мовного матеріалу, так і з узагальнюючим аналітичним аспектом лінгвопрагматики сучасного дискурсу. Різнорівневі одиниці мови у різножанровому дискурсі германської мовної картини світу вивчаються у комплексному аналізі їхніх семантичних, граматичних та когнітивних властивостей. Загалом робота охоплює  галузі фоносемантики, лексичної семантики, граматики, фразеології, когнітивістики, лінгвокультурології, дискурсології, гендерної лінгвістики, термінології, методики викладання.

 Опрацювання обраної науково-дослідної тематики відображається в публікації низки статей, участі у конференціях, укладанні навчальних підручників, посібників, методичних рекомендацій, а також у захисті кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Лише за останні роки викладачами кафедри опубліковано 148 статей та матеріалів виспупів за участі у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях у фахових українських та закордонних виданнях. Готується до захисту докторська дисертація Юрія Ковалюка, отримано дипломи успішного захисту 5 кандидатських дисертацій: Віра Кушнерюк (Дрібнюк), Юрій Ковалюк, Ліліана Маковійчук, Наталія Мельничук, Іван Паров’як, Тетяна Тоненчук, Ірина Захарчук, Роксолана Мельничук; здобуто звання доцента – Олена Манютіна, Олександр Лопатюк, Світлана Баланюк.  Загалом, за 35 років діяльності кафедри було захищено 32 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Кафедра пишається, що з її стен вийшли такі науковці, як професори Тарас Кияк, Софія Денисенко, Олександр Огуй, Михайло Попович, Віктор Козловський та Володимир Кушнерик; доценти Ірина Турчин, Тетяна Романова, Олена Бурбак, Галина Лабовкіна, Ольга Івасюк, Богдан Гінка, Іван Яцюк, Ірина Гнатишена, Надія Щербань, Роман Вацеба; Андрій Жовківський, Ярослав Бачинський.

 Особливу роль у осмисленні нової ролі викладача, засвоєнні нових методик викладання іноземних мов, англійської насамперед, вивченні досвіду провідних закладів відіграла участь викладачів кафедри в унікальному проекті Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів». У рамках проекту 16 викладачів англійської мови кафедри взяли участь у 20 тренінгах, школах педагогічної майстерності та симпозіумах Британської ради в Україні. На завершальному етапі проекту, ініційованого МОН України, проведений триденний Симпозіум викладачів англійської мови професійного спрямування за участю 19 провідних університетів України, де було представлено підсумок плідної співпраці і впровадження передового сучасного досвіду – звіт-презентацію про роботу колективу кафедри, факультету іноземних мов, ЧНУ імені Юрія Федьковича над удосконаленням  методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням, підвищенням рівня володіння англійською мовою, оприлюднення досягнень у розробці та імплементації нових робочих програм для студентів різних спеціальностей, де відзначено професійний розвиток викладачів і високу ефективність обміну досвідом. 

Успішність проекту засвідчує зацікавленість академічної спільноти (32 університети-учасники) та підтримка наших ідей для удосконалення вивчення та викладання англійської мови в Україні МОН України. Так, згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 597 від 26.04.2019 створена робоча група з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. У межах роботи цієї групи призначено до її  складу доц. Олену Манютіну. Вона долучилася до розробки політичного документу, що стосується двох сфер – вивчення/викладання англійської мови (за професійним спрямуванням) та викладання фахових (не лінгвістичних) дисциплін або освітніх програм англійською мовою під керівництвом британського експерта.

Для популяризації отриманих під час педагогічного та наукового стажування знань викладачі кафедри іноземних мов для природничих факультетів беруть участь у факультетських, міжкафедральних та кафедральних методичних семінарах, де обговорюються основні дослідницькі тенденції у германському мовознавстві: семантиці, когнітивістиці, методиці викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, професійної іноземної мови, іноземної мови для науковців.

Кафедрою іноземних мов для природничих факультетів налагоджені та підтримуються тісні професійні зв’язки з відповідними кафедрами провідних ЗВО України: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним лінгвістичним університетом, університетами Харкова,  Дніпра, Одеси, Полтави, Львова, Ужгорода, Тернополя, Івано-Франківська.

Викладачі кафедри активно залучаються до виконання завдань науково-дослідної тематики кафедр та Інститутів ЧНУ, є співорганізаторами міжнародних конференцій, співпрацюють із фахівцями та студентами різних факультетів, зокрема вже вийшли з друку 7 міждисциплінарних праць.

 Щороку, згідно відповідного наказу МОНу та прийнятих положень, на базі кафедри іноземних мов для природничих факультетів проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької та англійської мов.

 Викладачі, аспіранти та студенти мають можливість удосконалювати свої знання з іноземних мов при Лінгвістичному центрі ЧНУ імені Юрія Федьковича, викладання в якому з великого спектру дисциплін забезпечують досвідчені викладачі кафедри. 

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

Починаючи з 2014 року очолює кафедру іноземних мов для гуманітарних факультетів проф. Богдана Лабінська. Наразі кадровий склад кафедри налічує 28 викладачів, із них один доктор педагогічних наук, професор, 14 кандидатів наук, 10 доцентів. Співробітники кафедри викладають на семи факультетах: факультеті педагогіки, психології і соціальної роботи, фізичної культури і здоров’я людини, філософсько-теологічному факультеті, економічному факультеті, юридичному факультеті, факультеті фінансів, підприємництва та обліку.

Останніми роками захистили свої дисертації асистенти кафедри Оксана Тумак (теорія та методика навчання германських мов, Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка), Олена Мельник, Аліна Томусяк, Оксана Марчук, Тетяна Коропатніцька (германські мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), Дан Паранюк Д.В. (теорія літератури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Колектив кафедри активно працює над укладанням нової навчально-методичної літератури: розроблено навчально-методичні комплекси; типові, навчальні програми, посібники. За останні п’ять років укладено 64 нових навчально-методичних комплекси; 21 навчальний посібник, 6 з них з грифом Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Видано 69 публікацій у фахових виданнях України; взято участь у 51 конференції; опубліковано 20 статей в закордонних виданнях та 6 у наукометричних базах Копернікус та Скопус.

У коло наукових інтересів викладачів кафедри входять питання історії методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.); сучасної методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, методики навчання іноземних мов у початковій школі; лексикології, фразеології, термінознавства, перекладу, літератури зарубіжних країн тощо.

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрі іноземних мов систематично проводяться наукові і методичні семінари.

При кафедрі проводяться практичні заняття з англійської мови для аспірантів гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кафедра співпрацює з провідними ЗВО України: Київським національним лінгвістичним університетом, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Традиційними стали участь у семінарах та майстер-класах для викладачів які проводить Британська Рада в Україні, Німецька академічна служба обмінів в ЧНУ тощо.